Puhu avoimesti: uusia näkökulmia psoriasikseen

Pitkäaikaissairaus ja kehonkuva

Psoriasis on pitkäaikaissairaus, joka voi muuttaa sairastavan kehonkuvaa loppuiäksi. Kysyimme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevältä sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja Marja Miettiseltä, miksi hän kokee aiheen tärkeäksi.  

”Aihe on tärkeä, sillä fyysisen epämukavuuden ohella ihotaudeilla on vaikutuksia itsetuntoon”, kertoo Miettinen. Seksuaaliterveys on olennainen osa ihmisen kokonaisterveyttä. Osalle kroonisen ihosairauden kanssa elävistä ihmisistä  kehonkuvan muutos voi kuitenkin aiheuttaa häpeän tunnetta ja jopa masennusta.”

”Erityisesti nuorille, jotka sairastuvat murrosiässä, voi olla vaikeaa hyväksyä fyysisiä ja seksuaalisia  muutoksia  omassa kehossa. Kehonkuvan hyväksyminen on vaikeaa myös iäkkäämmillä pitkäaikaisihosairautta sairastavilla henkilöillä.”

Miettinen kertoo, kuinka voi ottaa esille seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat

Aiheesta voi olla hankala puhua, mutta luottamuksellinen puheyhteys helpottaa puheeksiottamista. ”Oman kehon paljastaminen voi tuntua itsestä nöyryyttävältä intiimissä suhteessa. Suurimmalla osalla henkilöistä, joilla on keskivaikea tai vaikea psoriasis, sairaus vaikuttaa alentavasti seksuaaliseen aktiivisuuteen.”

Ihosairaudet vaikuttavat eri elämän osa-alueisiin voimakkaasti. Jopa 80 % vaikeaa psoriasista sairastavasta kertoo sairauden heikentävän elämänlaatua. Marjan mielestä keskustelun seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voi ottaa esille vastaanotolla, kun lääkärin kanssa tarkastellaan esim. elämänlaatukyselyä eli DLQI-lomaketta. Lomakkeen voi saada esitäytettäväksi kutsukirjeessä ennen ensimmäistä käyntiä. Tällöin on hyvä mahdollisuus tuoda asia esille, kun lomakkeen on täyttänyt etukäteen.

Sairaus voi vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin

Marja on tavannut vastaanotollaan psoriasista sairastavia, joilla sairaus on vaikuttanut koko perheen hyvinvointiin. Hermostuneisuus, kireys, kivut ja väsymys lisääntyvät ja vaikuttavat parisuhteeseen. Esimerkiksi kävely ja istuminen taiverikon vuoksi saattaa olla kärsimystä. Heijastus voi näkyä kotona, koska siellä ei tarvitse salata kipuja.   ”Meille tulee vastaanotolle keskivaikeat ja vaikeat psoriaatikot. Suurimmalla osalla näistä potilaista iho on hyvin arka ja kipeä.”

Psoriasikseen voi liittyä muita sairauksia

Marjan mukaan on tärkeää hyväksyä itsensä. Sairauteen voi kuitenkin liittyä ihon arkuutta ja kipua, joihin voi lääkärin vastaanotolta saada apua. Psoriasis saattaa myös aiheuttaa liitännäissairauksia ja elämäntavoilla onkin merkitystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Puhu avoimesti lääkärin kanssa

Ansaitset tuntea olosi itsevarmaksi sairaudesta huolimatta, mutta kuinka keskustella avoimesti lääkärin kanssa? Joskus asian esille ottaminen voi olla vaikeaa.

Katso vinkit

Tehdään selväksi: Psoriasiksen hoitomyytit

Aiheeseen liittyvät artikkelit